System zarządzania danymi dla rejestrów i badań klinicznych

Pod nazwą ecrf.pl kryje się zintegrowany system zarządzania danymi. Celem ecrf.pl jest zastosowanie w kompleksowej obsłudze informatycznej:

System ecrf.pl powstał aby zapewniać wsparcie od etapu projektowania Karty Obserwacji Pacjenta (Case Report Form – CRF), poprzez etap gromadzenia danych, aż po przygotowanie opracowań statystycznych i raportu końcowego z badania. Przeznaczony jest dla wszystkich osób i organizacji zaangażowanych w przygotowanie i prowadzenie badania lub rejestru klinicznego - koordynując ich pracę oraz stanowiąc platformę wymiany informacji.

Podczas przygotowywania Karty Obserwacji Pacjenta ecrf.pl ułatwia i przyspiesza projektowanie poszczególnych formularzy. Od chwili rozpoczęcia badania klinicznego, lub uruchomienia rejestru - zapewnia badaczom możliwość sprawnego wprowadzania, przeglądania i edycji danych za pomocą elektronicznego CRF (e-CRF). Dokonuje automatycznego sprawdzania poprawności danych, aby ograniczyć do minimum konieczność ich późniejszego poprawiania. Monitorom badania dostarcza narzędzi do śledzenia postępów w gromadzeniu danych i ich sprawnej weryfikacji. Umożliwia także osobom nadzorującym badanie ze strony sponsora dostęp do odpowiednich raportów. Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu badania system ecrf.pl umożliwia tworzenie dowolnych zestawień obrazujących zgromadzone dane, zaś po zakończeniu gromadzenia umożliwia ich eksport w dowolnym formacie w celu dalszego opracowania.

System ecrf.pl jest aplikacją internetową - umożliwia wszystkim swoim użytkownikom dostęp z każdego miejsca na świecie za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Obecna wersja systemu ecrf.pl jest efektem jego nieprzerwanego rozwoju od roku 2003. Wielką zasługę w tym rozwoju mają jego użytkownicy - lekarze z kilkudziesięciu ośrodków w kraju oraz monitorzy badań klinicznych - którzy na przestrzeni ostatnich lat dostarczyli twórcom ecrf.pl wielu cennych uwag i sugestii.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji o systemie ecrf.pl i podjęcia współpracy: ecrf@arsenigma.pl

© Ars enigma - wszelkie prawa zastrzeżone - ecrf.pl jest marką należącą do firmy Ars enigma
Valid XHTML1.1Valid CSS 2.1